F i d e s z R o g á n A n t a l H a b o n y � r p á d K o s i k Ü g y v é d i I r o d a K o s i k K r i s t ó f S D S – J a n e z J a n š a Ripost N o v a O b z o r j a ( D e m o k r a c i j a h e t i l a p ) N o v a T V B e l f r y R - P o s t - R ( R i p o s t ) S c h a t z P é t e r B é k é s B a l á z s A d a m i k ( K o v á c s ) � g n e s L e t e l e p e d é s i k ö t v é n y e k

Habony Árpád

Fidesz

Rogán Antal

Letelepedési kötvények

Kosik Ügyvédi Iroda

Kosik Kristóf

Békés Balázs

Adamik (Kovács) Ágnes

Ripost

R-Post-R (Ripost)

Schatz Péter

Belfry

Nova Obzorja

(Demokracija hetilap)

Nova TV

SDS – Janez Janša

Grafikon: Németh Dóra • Forrás: Szabad Európa

Fidesz

Letelepedési kötvények

Habony Árpád

Rogán Antal

Kosik Ügyvédi Iroda

Kosik Kristóf

Békés Balázs

Adamik

(Kovács) Ágnes

Ripost

R-Post-R (Ripost)

Schatz Péter

Belfry

Nova Obzorja

(Demokracija hetilap)

Nova TV

SDS – Janez Janša

Grafikon: Németh Dóra • Forrás: Szabad Európa

F i d e s z R o g á n A n t a l H a b o n y � r p á d K o s i k Ü g y v é d i I r o d a K o s i k K r i s t ó f S D S – J a n e z J a n š a Ripost N o v a O b z o r j a ( D e m o k r a c i j a h e t i l a p ) N o v a T V B e l f r y R - P o s t - R ( R i p o s t ) S c h a t z P é t e r B é k é s B a l á z s A d a m i k ( K o v á c s ) � g n e s L e t e l e p e d é s i k ö t v é n y e k

Habony Árpád

Fidesz

Rogán Antal

Letelepedési kötvények

Kosik Ügyvédi Iroda

Kosik Kristóf

Békés Balázs

Adamik (Kovács) Ágnes

Ripost

R-Post-R (Ripost)

Schatz Péter

Belfry

Nova Obzorja

(Demokracija hetilap)

Nova TV

SDS – Janez Janša

Grafikon: Németh Dóra • Forrás: Szabad Európa