Az orosz-ukrán háború üvegházhatásúgáz-kibocsátása

Az orosz-ukrán háború üvegházhatásúgáz-kibocsátása

Becslések szerint az invázióval járó összes eddigi kibocsátás kétszerese Magyarország teljes éves kibocsátásának.
A háború első kilenc hónapjában, millió tonna CO2e

Sérült polgári

infrastruktúra

48,7

Tüzek:

23,8

Infrastruktúra

Az ideiglenesen

megszállt területek

Lakóépületek

Kultúra, vallás,

sport és turizmus

Ipari és üzleti

szolgáltatások

Kiskeres-

kedelem

Az aktív hadviselés területe

Járművek

Közművek

Oktatás

Energia

Szociális

szektor

E.ügy

Üzemanyag-

fogyasztás

Ahol nem volt

szárazföldi hadviselés

Lőszerek

Hadviselés

8,9

Szivárgás az Északi Áramlat

vezetékekből

Menekültek

1,4

Szivárgás a

csővezetékekből:

14,6

Nemzetközi és belső menekültek,

visszatérők és visszalátogatók közlekedése

Összesen:

kb. 100 millió tCO2e

Sérült polgári

infrastruktúra

48,7

Tüzek:

23,8

Infrastruktúra

Az ideiglenesen

megszállt területek

Lakóépületek

Kultúra, vallás,

sport és turizmus

Ipari és üzleti

szolgáltatások

Kiskeres-

kedelem

Az aktív hadviselés területe

Járművek

Oktatás

Közművek

Szociális

szektor

E.ügy

Energia

Üzemanyag-

fogyasztás

Ahol nem volt

szárazföldi hadviselés

Lőszerek

Szivárgás az Északi Áramlat

vezetékekből

Hadviselés

8,9

Szivárgás a

csővezetékekből:

14,6

Menekültek

közlekedése

1,4

Összesen:

kb. 100 millió tCO2e

Sérült polgári

infrastruktúra

48,7

Tüzek:

23,8

Infrastruktúra

Lakóépületek

Ipari és üzleti

szolgáltatások

Járművek

Az aktív hadviselés

területe

Oktatás

Energia

Üzemanyag-

fogyasztás

Lőszerek

Szivárgás

az Északi Áramlat

vezetékekből

Had-

viselés

8,9

Szivárgás a

csővezetékekből:

14,6

Menekültek

közlekedése

1,4

Összesen:

kb. 100 millió tCO2e