Akadálymentes mód

A legfrissebb hírek

Kollektív büntetést kapnak a tiltakozó pedagógusok Kecskeméten


Egyenlő feltételekért tüntettek a pedagógusok és a diákok Kecskeméten 2022. október 18-án
Egyenlő feltételekért tüntettek a pedagógusok és a diákok Kecskeméten 2022. október 18-án

Idén nem kapja meg a többletfeladatokért adható juttatást több tucat pedagógus Kecskeméten. A helyi szakképzési centrumnak (KSZC) pont abban a három középiskolájában marad el a pluszpénz kiosztása, ahol a tanárok petícióval és fórumokon tiltakoztak az iskolák összevonása, a rövidített órák és a módosított tanrend ellen.

Nem forráshiány vagy takarékosság az oka, hogy megvonták több kecskeméti pedagógus pluszpénzét, hanem az, hogy tiltakoztak az iskola-összevonások ellen. A többletfeladatokat ugyanúgy elvégezték, mint a korábbi években, de – mint informális csatornákon keresztül megtudták – nem voltak lojálisak és együttműködők, ezért marad el a szokásos év végi juttatás.

A pedagógusok kollektív büntetésről beszélnek, szerintük azokon a kollégákon és iskolákon akarnak példát statuálni, akik a leghangosabban ellenezték a KSZC iskoláinak kényszerű összeköltöztetését – tudtuk meg azokból a beszélgetésekből, amelyeket az érintett iskolák pedagógusaival folytattunk.

Elmaradt év végi juttatás

A 2016-ban alakult Kecskeméti Szakképzési Centrum tagintézményeinek oktatói az elmúlt években számíthattak arra az év végi külön juttatásra, amely nem alanyi jogon jár, de többletmunkáért adható. Idén viszont több tucat pedagógus nem kapja meg ezt a bérmaradványból származó pénzt, de nem azért, mert nincs rá elegendő forrás, vagy mert az energiaválság miatt spórolni kell. „Kategorikusan kijelentették, hogy a lojalitás és az együttműködés hiánya miatt nincs juttatás” – mesélik a pedagógusok, akik büntetésként élik meg a megvonást.

„Nem véletlen, hogy ez a három iskola került büntetés alá, hiszen itt kerültek megszervezésre azok a petíciók és fórumok, ahol nagy számban jelentek meg tiltakozó szülők és diákok. Ezek az események nem arról szóltak, hogy a KSZC vezetői, a kancellár és a főigazgató kiad egy utasítást, amit mindenki szó nélkül tudomásul vesz. Ellenkezőleg, az akkor még csak tervezett intézkedések ellen nagyon kemény kritikák hangzottak el. Az intézkedések a diákok ellen hatnak, amivel nagyon sokan nem értettek egyet” – idézte fel több pedagógus a kecsup.hu kérdésére az egy hónappal ezelőtti eseményeket.

„Az ember a tehetetlen dühöt érzi. Ellehetetlenül az oktatás ezzel a diktatórikus intézkedéssel. Azért, mert kiállunk a véleményünk mellett, nem érhetne senkit retorzió – mondta egy oktató a kecsup.hu-nak keserű hangon. – Elhangzott, hogy nem voltunk lojálisak – folytatja egy kollégájával párhuzamosan. – Az oktatók munkakörében nincs leírva, hogy lojálisak legyenek. Az van leírva, hogy a legjobb tudásunk szerint oktassuk a diákokat.”

Megkérdeztük a KSZC főigazgatóját, a kancellárt és a technikumok igazgatóit, hogy mivel indokolják az év végi juttatások szelektív módon történő kiosztását. Arra is rákérdeztünk, hogyan biztosítják az sni-s (sajátos nevelési igényű) és a btmn-es (beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő) gyerekek számára a pluszidőt. Választ egyik helyről sem kaptunk.

Az érintettek annyit megtudhattak a KSZC főigazgatója, Ignácz Bence által az önkormányzati sajtónak adott válaszból, hogy meg tudnak felelni a kormány által előírt megtakarításoknak. Az intézkedéseknek a főigazgató szerint az volt a fő célja, hogy elkerüljék az online oktatást. „Fent tudjuk tartani a jelenléti oktatást, és biztosítani tudjuk a felkészülést akár a tanévre, akár a vizsgákra a végzősök esetében” – mondta Ignácz.

Egészségügyis diákok és tanárok közösen tiltakoztak az iskolák összevonása ellen a Kecskeméti Szent-Györgyi Albert Technikum udvarán 2022. október 13-án
Egészségügyis diákok és tanárok közösen tiltakoztak az iskolák összevonása ellen a Kecskeméti Szent-Györgyi Albert Technikum udvarán 2022. október 13-án

Felsőbb utasítást hajtanak végre

Összesen hat KSZC-technikum mindennapjait érintik a költözések és a rövidített, 35 perces órák. Olyan épületekből kellett költözniük az iskoláknak, amelyeknek energiafelhasználása korszerűtlen – nyilatkozta Ignácz Bence a kecskeméti önkormányzati tévében.

A kormány szeptember elején írta elő, hogy 25 százalékos energiafelhasználási csökkentést kell elérniük az állami fenntartású intézményeknek. Iskolák összevonásáról ekkor még nem esett szó, csak arról, hogy a középiskolákban legalább 18 fokot biztosítani kell. Előzetes egyeztetésre nem került sor az átszervezésekről, a tanárok, a diákok és szüleik sem tudták, mire készüljenek a fűtési szezonban. Annyit lehetett hallani, hogy vizsgálják, hogy a KSZC kilenc tagintézménye közül melyeket lehet összeköltöztetni.

Október 13-án bombaként robbant a hír, hogy az egészségügyis diákok és tanárok közösen tüntetnek a Kecskeméti Szent-Györgyi Albert Technikum udvarán. „Eü-sök vagyunk, maradni akarunk!” – skandálták a tanulók, akiket arról értesítettek, hogy a város másik részében található Gáspár András Technikumba kell költözniük. Papp Zoltán igazgató és a Fidesz önkormányzati képviselője kérdésünkre az összevonásról akkor azt mondta: „Nincs iskolavezető, aki örülne egy ilyen költözésnek, de utasítást hajtanak végre.”

Demonstráció, iskolafórum

A demonstrációt másnap reggel iskolafórum követte. Többszöri győzködést követően Leviczky Cirill KSZC-kancellár, fideszes önkormányzati képviselő végül megadta a szólás jogát a diákoknak. Az egészségügyiből, a Gáspárból, a Kandóból és a Károlyiból alakult diákok küldöttsége 12 pontból álló petíciót nyújtott át a KSZC vezetői részére.

Feszült légkörben, a zsúfolásig telt aulában érveltek a középiskolások. Mint elmondták, attól félnek, hogy az érettségi előtt hátrányba kerülnek a korlátozások miatt, ezért ők a saját iskolájukban akarnak tanulni továbbra is 45 perces órákon. Hangsúlyozták: joguk van ahhoz, hogy az egyenlő elvárások mellett egyenlő oktatásban részesüljenek.

A KSZC vezetése erre válaszul rövid közleményt adott ki arról, hogy az iskolai összeköltözések időpontját november 2-ig kitolják a további megoldások mérlegelése érdekében. A KSZC diákjai október 18-án Kecskeméten addig nem látott méretű diáktüntetést tartottak. Több száz szülő, tanár és az oktatásért aggódó helyi polgár vonul fel a városközpontban „Tanárt, fűtést, iskolát!”, „Diákok vagyunk, nem robotok” feliratú táblákkal. Online petíció is készült, amelyet több mint 1200 KSZC-s diák, szülő, tanár írt alá.

Diáktüntetés Kecskeméten 2022. október 18-án
Diáktüntetés Kecskeméten 2022. október 18-án

Értesítés hiányában

A belvárosi tüntetéssel egy időben zajlott az a fórum a Kandó Kálmán Technikumban, amelyet a tanárok kezdeményeztek a diákok és a szülők bevonásával. Azt akarták elérni, hogy a munkarend változása nélkül, vagyis iskola-összevonások és két műszakos oktatás helyett kerüljenek bevezetésre a költségcsökkentő intézkedések (fűtési idő korlátozása, meghatározott minimum-hőmérséklet, épületrészek lezárása) a KSZC oktatási intézményeiben. A Széchenyi István Technikum pedagógusainak többsége sem támogatta az összevonásokat, a pedagóguskollektíva több mint fele aláírta a tiltakozó petíciót.

„Ha ilyen átalakításról van szó, a KSZC vezetésének jogszabályi kötelezettsége lett volna, hogy az érintetteket, tehát a munkavállalókat, a diákokat, a szülőket előre tájékoztassák. Vélhetőleg ezt úgy képzelték el, ahogy arról többször nyilatkoztak is, hogy tájékoztatták az igazgatókat, akik értesítették az érintetteket” –nyilatkozta a kecsup.hu-nak a KSZC egyik tanára. – Hivatalosan mi nem kaptunk levelet, a munkavállalókat nem szólították meg, azon kívül, hogy kaptunk egy új órarendet. A módosított tanrendről és az összevonásról szóló értesítőt a szülőknek is utólagosan küldték ki” – mondta a portálnak egy másik pedagógus.

Egyhétnyi órával rövidebb tanidő

A délutáni tanítás a tiltakozók szerint ellehetetleníti az eredményes oktatást. Sok a bejáró diák, nekik végképp alig maradna idejük. Sok btmn-es és sni-s gyerek van, akik pluszidőt igényelnek, a 35 perces órák ezt nem teszik lehetővé. Ahol bevezetésre került a délelőtti és délutáni oktatás, ott lehetetlen megtartani a gyógytestnevelést, a tehetséggondozást, és kimarad a felzárkóztató és a fejlesztő óra is. Sok pedagógus arra kényszerül, hogy szűkös jövedelmét másodállással egészítse ki, de ha változik a munkarend, elveszítheti a kiegészítő forrást – ecsetelték forrásaink az oktatásban uralkodó körülményeket.

„Most megosztottság van. 45 percesek az órák a gimnáziumokban, míg a szakképzési centrum intézményeit részben összevonták, és ott 35 perces tanórákat írtak elő. Természetesen nem azt szeretnénk, hogy a tankerületes diákoknak is rossz legyen. Az egyházi fenntartású intézmények pótlólagos forrásokat kapnak az államtól a megnövekedett energiaköltségek kompenzálására, a szakképzésben pedig 25 százalékot meg kell takarítani. Talán elvárható lenne, hogy minden diák, a szakképzésben tanulók is egyforma feltételek között tanulhassanak. Különösen érvényes ez a 12. osztályosokra, akik a járvány által leginkább sújtott korosztály” – ismertette véleményét a KSZC tagintézményének egyik oktatója.

Kiszámolták, hogy a rövidített órákkal körülbelül egyhétnyi órával csökken a tanidő. Arra a kérdésre, hogyan pótolják majd a kiesett órákat, a KSZC vezetése azt felelte, majd tanórán kívül, szakkörként vagy online megkapják a diákok. Pedig a pedagógusok több alternatívát is megfogalmaztak, hogyan lehetne megtakarítani 25 százaléknyi energiát iskola-összevonások és a rövidített órák elkerülésével. Például ha bevezetnék a három hét jelenléti és egy hét online oktatást.

Diákok nyomás alatt

A diákok tudomására jutott olyan eset, hogy a Kecskeméti Szakképzési Centrum egyik iskolájában tevékenykedő diák-önkormányzatost kirúgással fenyegették arra az esetre, ha bármilyen demonstrációban részt vesz. Ez bele is került abba a petícióba, amelyet a diákküldöttség a kancellár és a főigazgató részére adott át a Szent-Györgyi Albert Technikumban tartott iskolafórumon. Nem maradt szó nélkül az sem, hogy az október 28-i tüntetés résztvevői között előző nap elterjedt, hogy iskolarendőrök készülnek igazoltatni őket a megmozduláson.

A gróf Károlyi Sándor iskola egyik egy végzős tanulóját megválasztották az iskolai diákönkormányzat (DÖK) elnökének, de végül adminisztrációs okokra hivatkozva nem tölthette be a pozíciót. Ez a diák, Oláh Dominik tagja a diákküldöttségnek, felszólalt az iskolafórumokon és az októberi diákmegmozdulásokon.

Ebben az iskolában a diákok saját sikerüknek érzik, hogy elérték, hogy az iskolájukban maradhatnak. A széchenyis és a kadás diákoknak viszont költözniük kellett. Ezekben az iskolákban 35 perces órákat tartanak ötperces szünetekkel, a termek hidegek, szigorúan betartják a maximum 18 fokot, a tornateremben és az öltözőkben egyáltalán nincs fűtés.

  • 16x9 Image

    kecsup.hu

    Ez a cikk a Szabad oldal kezdeményezésünk részeként jelent meg. Ebben az együttműködésben az ország független szerkesztőségeinek írásait, tartalmait vesszük át, hogy azok saját olvasóikon túl egy szélesebb nyilvánossághoz is eljussanak.

    A kecsup.hu Kecskemét és környékének híreit, eseményeit követi. 

XS
SM
MD
LG