Akadálymentes mód

A legfrissebb hírek

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató

A Szabad Európa (Radio Free Europe/Radio Liberty - RFE/RL) elkötelezett az internetfelhasználók adatvédelme mellett.

Hírszolgáltatásunk színvonalának javítása érdekében kizárólag ezeket az információkat kezeljük: a hírlevelünkre feliratkozók emailcímét, az oldalak látogatottságának összesített statisztikai adatait, valamint médiatartalom-szolgáltatói tevékenységünkkel összefüggő információt.

Email címek

Az RFE/RL hírleveleire feliratkozók önként adják meg emailcímüket, hogy megkaphassák azokat. Az RFE/RL semmilyen körülmények között nem adja ki ezeket az emailcímeket bármilyen harmadik félnek és a szervezeten belül sem osztja meg a levelezési listákat, kivéve a hírlevelek terjesztésének céljából. A feliratkozók bármikor leiratkozhatnak a szolgáltatásról, ehhez a hírlevelekben és a weboldalon is találnak instrukciókat. Ha nem sikerülne leiratkozni, akkor a hírlevél alján szereplő emailcímen jelezhetik ezt, vagy közvetlenül a média- és közönségkapcsolatokért felelős igazgatóhelyettesnek, Martins Zvanersnek írhatnak a zvanersm@rferl.org emailcímen.

Statisztikai adatok

Mint a legtöbb internetes tartalomszolgáltató, az RFE/RL is összegyűjti az oldalainak látogatottsági adatait. Ennek célja, hogy lássuk, mennyien keresik fel az oldalainkat, melyik országból nézik tartalmainkat, mely oldalak a legnépszerűbbek. Ez az adatgyűjtési folyamat anonim, az RFE/RL nem látja a felhasználó személyes adatait, csak a számítógépe speciális kódját. Ezeket felhasználva és a böngészők által általánosan használt jelzés, az úgynevezett „cookie” segítségével tudjuk megállapítani, hogy egy oldalt hányan kerestek fel. A „cookie” jelzéseket véletlenszerűen generálja a rendszer minden látogatáskor, és törli, amikor a felhasználó elhagyja az oldalt. Az oldallátogatottsági statisztikákat arra használja az RFE/RL szervezete, hogy jobb szolgáltatást nyújtson és hatékonyabban követhesse, illetve elégíthesse ki a folyamatosan változó felhasználói igényeket.

Külső weboldalakra mutató linkek

Előfordulhat, hogy az RFE/RL más, tőle független szervezetek vagy személyek weboldalára mutató linkeket tesz közzé. Ilyen esetben elsőbbséget ad a nonprofit, pártoktól független, közszolgálati tartalmaknak. Az RFE/RL-nek nincs befolyása ezekre a tartalmakra vagy termékekre, nem hitelesíti vagy támogatja azokat, sem az azokat közzé tevő szervezeteket, személyeket. Ebből következően felelősséggel sem tartozik azoknak a tartalmaknak vagy a közzé tevő szervezeteknek, személyeknek, weboldalaknak a megbízhatóságáért, minőségéért, elérhetőségéért, pontosságáért vagy valóságtartalmáért. Az RFE/RL sem közvetve, sem közvetlenül nem vonható felelősségre a külső weboldalak tartalma miatt okozott bármilyen kárért vagy veszteségért.

Médiatartalom-szolgáltatói tevékenységgel összefüggő információ

Előfordul, hogy az RFE/RL médiatartalom-szolgáltatói tevékenységével összefüggésben olyan külső forrásból származó, személyes adatot is tartalmazó információt kap, amely alapja lehet tényfeltáró cikkek írásának. Az RFE/RL munkatársai az alábbiakban részletesen kifejtett adatvédelmi szabályok mellett betartják a sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető szabályairól szóló 2010. évi CIV. törvény rendelkezéseit, különös tekintettel a 6. §-ban szabályozott forrásvédelmi szabályokat.

Az adatvédelemmel és a felhasználási feltételekkel kapcsolatos kérdéseit küldje a média- és közönségkapcsolatokért felelős igazgatóhelyettesnek, Martins Zvanersnek a zvanersm@rferl.org emailcímre.

RÉSZLETEK

Az RFE/RL Inc. Magyarországi Közvetlen Kereskedelmi Képviselet (székhely: 1051 Budapest, Dorottya utca 1., adószáma: Adószám: 27936920-1-41, képviseli: Vovesz Tibor igazgató; továbbiakban: Adatkezelő) weboldalának látogatóiról személyes adatokat a szervezet működésének átláthatósága érdekében, továbbá hírlevél küldése, a kommentelés lehetőségének biztosítása és egyéb kapcsolatfelvétel érdekében kezeli.

Az adatkezelés elvei:

Az Adatkezelő a személyes adatokat a jóhiszeműség és a tisztesség és átláthatóság elveinek, valamint a hatályos jogszabályok és jelen adatkezelési tájékoztató rendelkezéseinek megfelelően kezeli.

Adatkezelő csak olyan személyes adatot kezel, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, és a cél elérésére alkalmas. A személyes adatokat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezeli. Az Adatkezelés az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (továbbiakban: Általános Adatvédelmi Rendelet) és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Info. tv.) rendelkezései alapján történik.

Az Adatkezelő gondoskodik a Személyes adatok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok véletlen elvesztését, jogtalan megsemmisülését, jogosulatlan hozzáférését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását, jogosulatlan terjesztését.

I. A hírlevélre feliratkozók, a kommentelni szándékozók és az Adatkezelővel kapcsolatba lépni kívánó személyek adatainak kezelése

1. Az Adatkezelő címe: 1051 Budapest, Dorottya utca 1.

2. Az Adatkezelő elérhetősége: szabadeuropa@rferl.org

3. Az Érintettek köre: a hírlevélre feliratkozók, a kommentelni szándékozók és az Adatkezelővel kapcsolatba lépni kívánó személyek.

4. A kezelt adatok köre: A hírlevélre történő feliratkozáshoz, a kommenteléshez és egyéb kapcsolatfelvételhez opcionálisan megadható adatok: az Érintett neve és e-mail címe. (Hozzájáruláson alapuló adatkezelés)

5. Az adatkezelés jogalapja az Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja: az érintett hozzájárulását adja a személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez a hírlevélre történő feliratkozás, kommentelés vagy egyéb kapcsolatfelvétel céljából.

6. Hozzájárulás az adatkezeléshez és tájékoztatás az adatkezelésről: az Érintett az ÁSZF rendelkezéseinek és jelen tájékoztató elfogadásával – az erre vonatkozó gombra kattintással – tudomásul veszi és kifejezetten elfogadja az általa önkéntesen megadott és az Adatkezelő birtokába került személyes adatainak kezelését.

7. Az adatkezelés célja:

7.1. Adatbázis készítése hírlevél küldése érdekében. (Hozzájáruláson alapuló adatkezelés)

7.2. Az érintettekkel történő kapcsolattartás biztosítása.

8. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges Adatkezelők személye: az RFE/RL Inc. Magyarországi Közvetlen Kereskedelmi Képviselet tagjai és kijelölt munkatársai.

9. Az adatok kezelésének időtartama: a kizárólag hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén az Adatkezelő az Érintett kérelmére törli a kezelt személyes adatait.

10. Az Érintett – írásban, a megadott elektronikus levélcímén keresztül vagy személyesen – kérelmezheti az Adatkezelőnél:

 • a tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,
 • a személyes adatainak helyesbítését,
 • a személyes adatainak zárolását.

A személyes adatainak törlését akkor kérheti, ha azt a jogszabályok vagy jelen adatkezelési tájékoztató lehetővé teszik.

Az Adatkezelő az Támogató kérelmére – írásban vagy elektronikus levélben – 15 napon belül közérthető tájékoztatást köteles nyújtani a fenti adatokról.

Ha a Támogató nem elégedett az Adatkezelő válaszával, akkor személyes adatai védelméhez való jogát polgári bíróság előtt érvényesítheti, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat.

II. Cookie-k tárolása

Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 155. § (4) bekezdésének rendelkezései szerint egy előfizetőnek vagy felhasználónak elektronikus hírközlő végberendezésén csak az érintett felhasználó vagy előfizető világos és teljes körű – az adatkezelés céljára is kiterjedő – tájékoztatását követő hozzájárulása alapján lehet adatot tárolni, vagy az ott tárolt adathoz hozzáférni.

A szabadeurópa.hu – mint általában a honlapok – használ és tárol ún. cookie-kat, amelyek az oldal forgalmának mérésére, illetve az oldalon megjelenő tartalom szabályozására szolgáló kódsorozatok. A cookie-k azért lényegesek, mert ezek segítségével a felhasználó bizonyos adatai, így pl. IP címe- azonosíthatóvá válhatnak, aminek a célja, hogy a későbbi böngészés egyszerűbbé és gyorsabbá váljon.

A szabadeurópa.hu a következő típusú cookie-kat tárolja és használja:

 • olyan kódsorozatok, amelyek az egyes médiatartalmak olvasottságát, látogatottságát mérik (Google Analytics);
 • olyan kódsorozatok, amelyek célja az adott médiatartalom vagy népszerűsítésének, továbbküldésének megosztásának lehetősége a közösségi médiában (Facebook, Twitter);
 • olyan kódsorozatok, amelyek a szerkesztőség rendszer működésének optimalizálását szolgálják és a megjelenő tartalmat szabályozzák (WordPress)

Ezek működését a felhasználó blokkolhatja vagy letilthatja, mert az adott médiatartalom a kódsorozatok tárolása nélkül is megtekinthető, viszont bizonyos cookie-k törlése vagy blokkolása esetén az oldal egyes tartalmai elérhetetlenné válnak.

A cookie-k letiltását és törlését az internet böngészéséhez használt programja (pl. Chrome, Firefox, stb.) Beállítások menüpontjában végezheti el, vagy használhat valamilyen kiegészítő programot is erre a célra (pl. https://disconnect.me/). Ha a cookie-k letiltásához vagy blokkolásához segítségre van szüksége, akkor írjon a szabadeuropa@rferl.org címre.

III. Médiatartalom-szolgáltatói tevékenységgel összefüggő személyes adatok kezelése

Az RFE/RL médiatartalom-szolgáltatói tevékenységével összefüggésben a tájékoztatáshoz és a véleménynyilvánításhoz való alapvető jogok biztosítása érdekében csak olyan személyes adatot kezel, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, és a cél elérésére alkalmas. A személyes adatokat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezeli. Az Adatkezelő minden elvárható módon védi a kezelt adatokat, azokat illetéktelen személyek számára nem teszi hozzáférhetővé.

1. Az Adatkezelő címe: 1051 Budapest, Dorottya utca 1.

2. Az Adatkezelő elérhetősége: szabadeuropa@rferl.org

3. Az Érintettek és a kezelt adatok köre: Adatkezelő média-tartalomszerkesztési tevékenysége során kezeli mindazon természetes személyek adatát, akik a tartalom előállításában közreműködtek, akár forrásként, akár oly módon, hogy a szerkesztett tartalomban hivatkozásra kerülnek. Ebben az esetben az Adatkezelő által leggyakrabban kezelt személyes adatok lehetnek: az érintett neve, beosztása, munkahelye, életkora, lakóhelyére vonatkozó adatok, illetve egyéb olyan adat, amely arra utal, hogy az érintett miként kapcsolódik a szerkesztett tartalom témájához.

4. Az adatkezelés jogalapja a tájékoztatáshoz és a véleménynyilvánításhoz való alapvető jogok biztosítása, az Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés e) és f) pontjai alapján:

e) az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges;

f) az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé, különösen, ha az érintett gyermek. Jogos érdeken alapuló adatkezelés esetén Adatkezelő előzetes érdekmérlegelést végez, melynek keretében meghatározza a jogos érdeket, az érintettre gyakorolt hatását, az adatkezelés szükségességét és arányosságát, valamint mérlegeli a jogos érdek és az érintett jog viszonyát és elsőbbségét.

5. Az adatkezelés célja: A sajtó küldetésének teljesítése, a sajtószabadságból fakadó jogok gyakorlása, kiemelkedő közérdekű ügyben a nyilvánosság tájékoztatása. A sajtószabadságról és médiatartalmak alapvető szabályairól szóló 2010. évi CIV. törvény (továbbiakban: Smtv.) 10. § közérdekű feladatként írja elő a sajtószervek számára, hogy megfelelően tájékoztassák a közönséget a helyi, az országos és az európai közélet ügyeiről, valamint Magyarország polgárai és a magyar nemzet tagjai számára jelentőséggel bíró eseményekről.

6. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges Adatkezelők személye: az RFE/RL Inc. Magyarországi Közvetlen Kereskedelmi Képviselet mindenkori főszerkesztője és az általa kijelölt munkatársak.

7. Az adatok kezelésének időtartama: Adatkezelő a személyes adatokat a sajtószabadsághoz kapcsolódó tájékoztatási cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezeli. Jogos érdeken alapuló adatkezelés esetén az adatok kezelésének időtartama az Adatkezelő a jogos érdekének fennállásáig tart.

8. Az Érintetti jogok: a személyes adatokhoz kapcsolódóan az érintettnek a jogszabályban meghatározott jogai vannak.

a) hozzáférési jog (adatok megismerése, az a tény, hogy történik-e adatkezelés);

b) amennyiben egy adat helytelen vagy nem aktuális állapotot tükröz, úgy kérhető az adat kiigazítása;

c) törlés (kizárólag a hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén); a törlés megtagadható a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából vagy ha a személyes adatok kezelésére a törvény felhatalmazást ad, valamint a jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

d) az adat kezelésének korlátozása;

e) a személyes adatok direkt marketing célokra való használatának megtiltása;

f) személyes adatainak harmadik személy szolgáltató számára történő átadása, vagy ennek megtiltása;

g) bármely az adatkezelő által kezelt személyes adatról másolat kérése; vagy

h) tiltakozás a személyes adat használata ellen.

Jogérvényesítési lehetőségekről szóló tájékoztatás

Az adatvédelemmel és a felhasználási feltételekkel kapcsolatos kérdéseit küldje a média- és közönségkapcsolatokért felelős igazgatóhelyettesnek, Martins Zvanersnek a zvanersm@rferl.org emailcímre.

Érintettként vagy Felhasználóként jogosult arra, hogy az adatkezeléssel kapcsolatban panaszt tegyen a Nemzeti Adatvédelmi és Információsszabadság Hatóságnál (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., telefon +36-1-391-1400; email: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: www.naih.hu).

Ezen felül bírósághoz fordulhat, ha megítélése szerint a személyes adatait a személyes adatok kezelésére vonatkozó, jogszabályban vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott előírások megsértésével kezeltük. A pert az Érintett – választása szerint – a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is megindíthatja.

Alkalmazandó jogszabályok listája:

 • Az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről
 • A 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
 • A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény
 • Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény
 • A sajtószabadságról és médiatartalmak alapvető szabályairól szóló 2010. évi CIV. törvény

További információ: ​naih.hu

INFO

XS
SM
MD
LG