Akadálymentes mód

A legfrissebb hírek

Egy ET-bizottsági jelentés szerint Magyarországon erősödik az LMBTQ- és migránsellenes közbeszéd


Roma gyerekek Kállón
Roma gyerekek Kállón

Amellett, hogy bizonyos kérdésekben javulást lát, az Európa Tanács rasszizmusellenes bizottsága Magyarországról szóló, csütörtökön bemutatott jelentésében aggodalmának ad hangot az LMBTQ-közösséghez tartozó személyek növekvő mértékű megbélyegzése és a politika és a közbeszéd fokozódó idegenellenessége miatt.

Legutóbbi, nyolc évvel ezelőtti jelentése óta több területen is javulást lát Magyarországon a Rasszizmus és Intolerancia Elleni Európai Bizottság (ECRI), amely csütörtökön közzétett új értékelésében számos aggodalmat is megfogalmaz, többek között a szexuális kisebbségek és a menedékkérők „emberi jogait komolyan aláásó, korlátozó törvények és jogszabályi változások” miatt.

A jelentés a pozitívumokról

A 46 tagországot számláló Európa Tanács szakosított szervezetének friss jelentése a legutóbbi, 2015-ben publikált jelentés óta több pozitív elmozdulást is konstatált Magyarországon. Ezek közül külön is kiemeli a gyűlölet-bűncselekményekkel kapcsolatos rendőrségi jegyzőkönyv 2019-es elfogadását, amely a gyűlölet-bűncselekmények kivizsgálására irányuló nyomozások fokozását irányozza elő, többek között minden egyes helyi rendőrőrsön mentorok kinevezésével.

A dokumentum úgy találja, hogy a magyar hatóságok a nemzeti társadalmi befogadási stratégián keresztül számottevő erőfeszítéseket tettek a romák befogadása terén, ideértve a vészhelyzeti letelepítési kezdeményezést. A szervezet az ukrán menekültek védelmére és támogatására foganatosított intézkedéseket is dicséri.

Az érem másik oldala, hogy a 2022. június 30-i helyzet értékelését tükröző jelentés több más fontos kérdésben aggodalmának ad hangot, ezek közé tartozik „az LMBTQ személyek és a menedékkérők emberi jogait komolyan csorbító, korlátozó törvények és jogszabályi változások elfogadása, különösképpen a Covid–19-járvány idején bevezetett vészhelyzeti időszakban”.

Ehhez kapcsolódóan: „Ha eldőltünk volna, felemelnek, hogy álljunk egyenesen az életben” – eltemették a kunfehértói baleset roma áldozatait

Sürgetik a gyűlöletbeszéd elleni határozott fellépést

A jelentés aláhúzza, hogy a politikai diskurzus és a közbeszéd az elmúlt években „növekvő mértékben idegenellenessé” vált és „rendkívül megosztó és kiengesztelhetetlen felhangokat kapott”, célba véve különösen a menekülteket, a menedékkérőket és migránsokat, a muszlimokat és az LMBTQ személyeket. Az ECRI erősen arra ösztönzi a közszereplőket, beleértve minden oldalról a politikai vezetőket, hogy „késlekedés nélkül, erélyesen és nyilvánosan” foglaljanak állást a rasszista és az LMBTQ-ellenes gyűlöletbeszéd ellen, és „cáfolattal vagy alternatív beszéddel” reagáljanak az ilyen megnyilvánulásokra.

A rasszizmus elleni szervezet a romák körében tapasztalható kitartóan magas iskolaelhagyási ráta és az oktatási szegregáció kiterjedtsége miatt is aggódik, felhívva a figyelmet arra, hogy a munkaerőpiacon a romák vannak a leghátrányosabb helyzetben, és a romák kényszerkilakoltatása is folytatódó gyakorlat, gyakran úgy, hogy nem ajánlanak fel megfelelő lakhatási alternatívát.

Az ECRI a 2020-ig különálló Egyenlő Bánásmód Hatóságnak az alapvető jogokért felelős biztos hivatalával való összevonását is problematikusnak tartja, amit előzetes konzultációk és a közvéleményt célzó tájékoztatási kampány nélkül hajtottak végre.

Ajánlások a magyar kormánynak

A szervezet két olyan ajánlást intéz a magyar kormány felé, amelyek végrehajtását a következő két éven belül tartaná szükségesnek Ezek a következők:

A veszélyhelyzet hatálybalépése óta elfogadott jogszabályi intézkedések független áttekintése, különös tekintettel az LMBTQ személyekre és más érintett csoportokra gyakorolt hatásukra, és az Európa tanácsi és más emberi jogi normákkal való összeegyeztethetőségükre az egyenlőség és a diszkriminációmentesség szempontjából.

A törvények betartatásáért felelős intézmények azon kapacitásainak javítása, amelyek a rasszista és az LMBTQ-ellenes gyűlöletbeszéd felismerését és kezelését szolgálják a 2019-es jegyzőkönyv célzott és gyakorlati végrehajtását célzó képzés révén.

A jelentés további ajánlásai közül említést érdemel egy országos figyelemfelhívó kampány szervezésének szorgalmazása a diszkrimináció áldozatai rendelkezésére álló panaszlehetőségekről, sürgős jogszabályalkotás egy személy nemének jogilag történő elismerésének szavatolására gyors, átlátható és mindenki számára hozzáférhető eljárás alapján.

Az ECRI ezen túl felszólítja a kormányt, hogy vessen véget a roma gyerekek de facto szegregációjának az iskolákban, és fogadjon el egy átfogó stratégiát a migránsok társadalomba való beilleszkedésére.

  • 16x9 Image

    Gyévai Zoltán

    Gyévai Zoltán a Szabad Európa brüsszeli munkatársa. Több mint harminc éve újságíró, ebből 25 évet Brüsszelben dolgozott tudósítóként. Pályáját az Esti Hírlapnál kezdte, majd a Köztársaság című hetilap és a Magyar Hírlap külpolitikai rovatának tagja volt. Ez utóbbit és a Figyelőt az EU központjából tudósította éveken keresztül. A BruxInfo brüsszeli uniós hírportál alapítója és főszerkesztője. Másfél évtizeden át az InfoRádió Brüsszeli hét című műsorának állandó uniós szakértője.

XS
SM
MD
LG