Akadálymentes mód

A legfrissebb hírek

Navracsics Tibor: „Mondjuk én vagyok a garancia”


Navracsics Tibor egy korábbi Szabad Európa-interjú alkalmával, 2021. március 24-én
Navracsics Tibor egy korábbi Szabad Európa-interjú alkalmával, 2021. március 24-én

Valóban vállalta a kormány, hogy 2026-ban a pedagógusbérek elérik a diplomásátlagbér nyolcvan százalékát – mondta a Szabad Európának adott interjúban Navracsics Tibor. A területfejlesztési miniszter azt is elmondta: külön tárgyalnak majd a pénzekről az Európai Bizottsággal a meggyengült forintárfolyam miatt.

Mennyit keres majd 2026-ban egy általános iskolai tanár?

Attól függ, hogy mennyi lesz majd akkor a diplomásátlagbér. Ezt most nem tudom megmondani, de a pedagógusbér-emelés mértékét ennek arányában vállaljuk, ha sikerül megállapodnunk.

Ez a diplomásátlagbér nyolcvan százaléka.

A tárgyalások még folynak, ez az ügy sincs még leütve, de ez a legvalószínűbb forgatókönyv.

A pedagógusok béréről az uniós helyreállítási alap Magyarországnak járó forrásaival kapcsolatban tárgyalnak. De ha lesz megállapodás, akkor a béremelésre konkrétan az EU hétéves költségvetéséből nekünk járó kohéziós források biztosítják majd a forrást. Ezt hogy lehet majd lepapírozni Brüsszellel?

Ez csak megállapodás kérdése. A kohéziós forrásokhoz szükséges operatív programokba minden további nélkül bele tudjuk tenni a pedagógus-életpálya megbecsülésének növelését. Ez csak adminisztratív kérdés.

Magyarországgal szemben folyik egy jogállami kondicionalitási eljárás, és párhuzamosan mennek a tárgyalások az uniós helyreállítási alap, illetve a hétéves költségvetés nekünk járó forrásairól. Melyik ügyben hogy állunk pillanatnyilag?

A kondicionalitási eljárásban már nem folynak tárgyalások, ott már teljesítjük a vállalásainkat. Az Európai Bizottság szeptember közepére elfogadta az általunk tett 17 vállalást, aminek nagy része már jogszabályban is megjelent, a többi is nyilvánosságra került. Ezek legjelentősebb pontja az Integritás Hatóság létrehozása és ehhez köthetően az Antikorrupciós Munkacsoport megalakulása. Ezekről már van törvény, most állnak fel maguk az intézmények, november közepén az Integritás Hatóság, december közepén az Antikorrupciós Munkacsoport.

Itt a következő lépés az lesz, hogy a bizottság figyeli a teljesítést, és ennek megfelelően indítványozza a tanácsnál, hogy meghosszabbítsák a teljesítés határidejét. Ez holnap fog megtörténni, és minden információnk szerint a tanács jóvá is fogja hagyni. (Az AFP értesülései szerint is így lesz – a szerk.) Ha ez sikerül, és a bizottság a megadott idő alatt elégedett lesz a teljesítésünkkel, akkor ezt a kondicionalitási eljárást lezárhatják.

Az Európai Unió többéves költségvetéséhez kötődő kohéziós pénzek felhasználását célzó operatív programokat már benyújtottuk, folyik ezek értékelése, és folyik a partnerségi megállapodás aláírásának előkészítése. A finomított tárgyalások intenzitásán és tempóján múlik, de nagyjából itt is tudjuk tartani az ütemezést, és az év végéig megkötni ezt a megállapodást, ami lehetővé teszi, hogy az operatív programok előtt megnyíljon a finanszírozás.

A harmadik a helyreállítási alap: itt is a nemzeti fejlesztési terv finomításának utolsó fázisában vagyunk. Itt a feladat az, hogy még az idei évben lehetőség szerint még a tanács elfogadja. Abban bízom, hogy ez is megtörténik november végén, december közepén valamikor.

A bizottság részéről csomagban kezelik ezeket? Ha az egyik tárgyalással jól haladunk, az a többire is pozitív hatással van?

Hivatalosan nem. Nem hivatalosan azt érzékeltük, hogy hatással van mind a három tárgyalássorozat a másikra. Ezek közül politikailag a legérzékenyebbek a helyreállítási alap, illetve a kondicionalitási eljárás tárgyalásai. Ehhez képest az operatív programoknál kisebb politikai penetráció volt, ott kevésbé találkoztunk politikai érvekkel.

Említette a 17 vállalást. A Bloomberg szerint a bizottság ezenfelül még elvárná az igazságszolgáltatás függetlenségének erősítését is. Ez igaz?

A helyreállítási alappal kapcsolatos tárgyalásoknál a bizottság fölvetette már, hogy az igazságszolgáltatás függetlenségének erősítésével kapcsolatban lennének még észrevételeik és pontjaik. Fogalmazzunk úgy, hogy annak beazonosítása folyik, hogy mik is ezek konkrétan, illetve hogy végső formába öntötték-e már őket, foglalkoznunk kell-e velük, vagy csak javaslat szintjén léteznek. Van erre utaló jelzés, de még nincs egyértelműen azonosítható kérés vagy vállalás.

A magyar kormány tizenhét vállalása

 1. Az uniós források végrehajtásával kapcsolatos jogsértések és szabálytalanságok megelőzésének, feltárásának és kijavításának megerősítése az újonnan létrehozott Integritás Hatóság révén;
 2. a Korrupcióellenes Munkacsoport létrehozása;
 3. a korrupcióellenes keret erősítése;
 4. az uniós támogatás közérdekű vagyonkezelő alapítványok általi felhasználása átláthatóságának biztosítása;
 5. a közhatalom gyakorlásával vagy a közvagyon kezelésével kapcsolatos kiemelt bűncselekmények esetén alkalmazandó külön eljárás bevezetése;
 6. az audit- és ellenőrzési mechanizmusok megerősítése az uniós támogatás megfelelő felhasználásának biztosítása érdekében;
 7. az uniós forrásokból finanszírozott egyajánlatos közbeszerzési eljárások arányának csökkentése;
 8. a nemzeti költségvetésből finanszírozott egyajánlatos közbeszerzési eljárások arányának csökkentése;
 9. jelentéstételi eszköz kialakítása az egyetlen ajánlattal lezárt közbeszerzési eljárások ellenőrzésére és bejelentésére;
 10. az Elektronikus Közbeszerzési Rendszer fejlesztése az átláthatóság fokozásáért;
 11. a közbeszerzések hatékonyságát és költséghatékonyságát értékelő teljesítménymérési keretrendszer kidolgozása;
 12. cselekvési terv elfogadása a közbeszerzési verseny szintjének fokozása érdekében;
 13. a mikro-, kis- és középvállalkozásoknak nyújtandó, a közbeszerzési gyakorlatokról szóló képzés;
 14. támogatási rendszer kialakítása a mikro-, kis- és középvállalkozások közbeszerzésben való részvétele költségeinek megtérítésére;
 15. az Arachne – a bizottság kockázatértékelési eszköze – alkalmazása;
 16. az OLAF-fal való együttműködés megerősítése;
 17. jogszabály elfogadása a közkiadások fokozott átláthatóságának biztosítása érdekében.

Ez alapján számít még arra, hogy a következő hetekben új elvárások jelennek meg a bizottság részéről, vagy felnyílnak esetleg már lezártnak tekintett fejezetek a tárgyalásokban?

Én úgy gondolom, hogy ha a bizottság komolyan gondolja, hogy jó szándékkal közelít Magyarországhoz, és ők is le akarják zárni még az idei évben a tárgyalásokat, hogy forrásvesztés ne következzen be, akkor nagyon sok újdonsággal nem tudnak előjönni. A naptárból adódóan. Mi nyitottak vagyunk minden tárgyalásra és minden kompromisszumra, de egy idő után már fizikai vagy kronológiai képtelenség kezelni újonnan érkező kéréseket, és ez felvetné a bizottság jóhiszeműségének kérdését is.

November 19. fontos dátum a kondicionalitási eljárás lezárása szempontjából. Milyen döntésre számít?

Pozitívra a bizottság részéről. November 19-én legkésőbb az Integritás Hatóság el tudja kezdeni a munkáját, addigra már ismert lesz az elnök és az alelnök neve, mert nagyjából november 4-re megalakul a hatóság vezérkara. Ez fontos üzenet kell hogy legyen az Európai Bizottság részre, hogy a magyar kormány nemcsak vállal, hanem teljesít is.

November 19-e után mennyivel dönthetnek a helyreállítási alapról és a kohéziós pénzekről?

A józan ész szabja meg a menetrendet. Egyrészt december 31-ig szeretnénk megkötni ezeket a megállapodásokat, másrészt itt a karácsonyi időszak is, ami Brüsszelben is korlátozó tényező. Ezért – hacsak valamilyen rendkívüli állapot nem következik be – december 20-ig akár meg is születhet a megállapodás minden tárgyalási formában.

Az Indexnek adott interjújában már említette, hogy 350 forintos euróárfolyammal tervezték a helyreállítási alapot és az operatív programokat is. Ezt ugyan az utóbbiak esetében korrigálták 375 forintra, de így is messze vagyunk a mostani, 420 forintos nagyságrendű euróárfolyamtól. Ez forintban mekkora többletforrást jelent? Tudják már, mire fogják elkölteni?

A hivatalos árfolyammódosítás egy tárgyalás eredménye. Ekkor újra kell kezdeni a bizottsággal a tárgyalásokat konkrétan az árfolyamról. Ez a 373,9 forintos euróárfolyam egy hónappal ezelőtti, amikor sikerült róla megállapodni. Ez egy hosszabb tárgyalási folyamat, nem is tudom megmondani, hogy mikor kezdjük el a tárgyalásokat egy újabb árfolyam-módosításról, így azt sem, hogy ez mekkora összeget érint majd. Azt pedig végképp nem, hogy mire fordítjuk.

Ezt hagyományosan úgy kezeljük – az időközben végül meg nem valósuló projektek miatt is –, hogy túltervezzük a saját kosarunkat 110-120 százalékra, vagyis ennyivel több projektet kezdünk el finanszírozni, mert mindig vannak kihullók, illetve lehet olyan árfolyam-módosulás, aminek következtében többletforrás szabadul fel. Ezt minden tagállam így csinálja. Ezért is jó az abszorpciós kapacitása az országnak.

Az mit jelent, hogy – mint nekünk is mondták forrásaink – a bizottság majd szoros figyelemmel követi a vállalások megvalósulását? Például hogy az újonnan felálló testületekbe kik kerülnek be?

Rendszeres jelentést fog készíteni például az Integritás Hatóság is. De az Antikorrupciós Munkacsoport is jelentést fog készíteni. Én úgy gondolom, hogy ezeken a dokumentumokon keresztül vizsgálja majd a vállalások teljesülését a bizottság. Ezenkívül a különböző operatív programoknak vannak monitoringbizottságai, ahová az Európai Bizottság is delegál embereket. Ők is figyelhetik, hogy transzparens és tiszta-e a pénzek elköltése.

Mi a garancia arra, hogy ezek az antikorrupciós intézkedések nem maradnak papíron? Több civil szervezet megfogalmazott ilyen félelmeket.

Nagyon sok félelem volt a vállalásainkkal kapcsolatban is. Volt olyan ellenzéki politikus vagy ellenzéki civil szervezethez tartozó ember is, aki azt mondta, hogy ezek csak vállalások, és semmi nem lesz belőlük. De ezek a törvények el vannak fogadva, hatályba fognak lépni, és végre is fogjuk hajtani őket. Mondjuk én vagyok a garancia.

Orbán Viktor korábban azt mondta, ha nem jönnek a brüsszeli pénzek, majd keresünk más forrást. Tudja, hogy ez hol tart?

Én nem foglalkozom ezzel. Én az európai uniós pénzekkel foglalkozom. Hogy a miniszterelnök radarján milyen lehetőségek vannak még, az az én munkámban irreleváns. Neki nyilván fel kell készülnie minden lehetőségre, nekem pedig arra kell felkészülni, hogy az európai uniós forrásokat meg fogja kapni Magyarország.

A frissített helyreállítási alappal kapcsolatos magyar tervek elérhetők már?

Még nem, mert folynak a tárgyalások. Az operatív programok már elérhetők a palyazat.gov.hu-n. A helyreállítási alapnál még folynak az egyeztetések. Utána maga a bizottság is elérhetővé teszi ezeket.

Orbán Viktor hétfőn Berlinben arról beszélt, hogy a háborús válság miatt háromról akár 12 százalékra is megugorhat a munkanélküliség. Ez elég brutálisan hangzik, és itthon még nem is beszélt róla kormánytag. Mint miniszter mennyire tartja reálisnak ezt a forgatókönyvet? Ha ez bekövetkezik, nem kellene majd átalakítania a kormánynak a munkanélküli-ellátási rendszert?

Ezt nem tudom most megmondani. Az operatív programok és a helyreállítási alap pénzei sokat segíthetnek abban, hogy ne legyen brutális a gazdasági visszaesés. De tekintettel arra, hogy már Németország is recesszióközeli állapotban van, ha jól tudom, és a magyar gazdaság ezer szállal kötődik a némethez, ez számunkra sem jelent túl sok jót a jövőre nézve. A kormány nyilván reagálni fog, és megteszi a szükséges lépéseket.

 • 16x9 Image

  Kósa András

  Kósa András a Szabad Európa főmunkatársa. 2001 óta újságíró, az elmúlt bő húsz évben volt a Magyar Hírlap, a Magyar Nemzet, a Hír Televízió és a Népszava munkatársa. Ezenkívül dolgozott a hvg.hu politika rovatának vezetőjeként és a tulajdonosok által 2022 augusztusában megszüntetett azonnali.hu főszerkesztőjeként is.

XS
SM
MD
LG